Cursussen

Print
Wij bieden een breed aanbod aan sakecursussen voor zowel de particulier als professional. Voor restaurants bieden we verkoop ondersteunende trainingen die variëren van een twee uur durende introductie over sake met een sakeproeverij tot een volledige dag waarbij alle ins en outs van sake aan bod komen.

WSET Level 1 Award in sake
Basiscursus sake
Maandag 25 Oktober 2021 Hotel Park Centraal Amsterdam.
Kosten inclusief examen bedragen € 245,00 exclusief BTW.
Voor boekingen vindt u hier een online inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

WSET Level 3 Award in sake
Expertcursus sake
24,25, 31 januari  en 1 Februari 2022 Hotel Sir Adam Amsterdam.
Kosten inclusief examen bedragen € 885,00 exclusief BTW.
Voor boekingen vindt u hier een online inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

The WSET Level 1 Award in sake specification
The WSET Level 3 Award in sake specification

IMG_2225

Boeking en algemene voorwaarden Taste of Sake
(for our English booking conditions please contact us).

Deze voorwaarden van Taste of Sake (ondernemingsnummer NL 169439446 Bo2), met kantoor te Vlaak 6, 8531 XC Lemmer, zijn vanaf 13-06-2018 van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten tot het leveren van producten, diensten en opleidingen. Taste of Sake behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen.

Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden. Huidige voorwaarden zijn zowel van toepassing op consumenten als professionelen. Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur na en uiterlijk voor de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor de aanvang van de WSET Level 1 Award in sake en 21 dagen voor de aanvang van de WSET Level 3 Award in sake cursus.

Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf 14 dagen voor de start van de cursus blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

Wanneer de cursist op eigen initiatief voorafgaande de aanvang van de WSET Level 3 Award in Sake in overeenstemming met Taste of Sake voor andere cursusdata kiezen is een definitieve annulering niet meer mogelijk.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van € 35,00.

Taste of Sake heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Taste of Sake, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur